Showroom
Moldavská cesta 43
040 11 Košice
Hotline
0918 258 445

Ventilátor pre kúpeľňu, toaletu alebo malé miestnosti

Niektoré obytné miestnosti sú z hľadiska prísunu čerstvého vzduchu v značnej nevýhode. Ide najmä o kúpeľne a toalety v bytových domoch, v ktorých sa nenachádza žiadne okno, a teda neexistuje možnosť prirodzeného vetrania. Navyše tam, kde je voda (a kde sa kondenzuje vodná para), je vetranie nevyhnutnosťou, pretože pri nadmernej vlhkosti dochádza k tvorbe plesní. Rovnako je žiaduce, zbavovať malé miestnosti nepríjemného zápachu.

VYBERTE SI VHODNÉ PREVEDENIE VENTILÁTORA PRE VAŠU KÚPEĽŇU ALEBO MIESTNOSŤ...