Showroom
Moldavská cesta 43
040 11 Košice
Hotline
0918 258 445

Vyberte si správny ventilátor

Sprievodca výberom nového ventilátora

Predtým než si vyberiete

 • Talianske ventilátory Vortice sú známe svojouvysokou kvalitou a moderným dizajnom, ktorý sa hodí do veľa typov domácností a kúpeľní.
 • Všechny ventilátory sú vyrobené z kvalitného ABS plastu, ktorý sa vplyvom prostredia nemení a je 100% recyklovateľný.
 • Všetky ventilátory Vortice majú spätnú klapku, ktorá brání návratu znečisteného vzduchu do miestnosti.
 • Všetky ventilátory majú krytie min.IPX4, sú odolné voči striekajúcej vode.

        Vortice má v ponuke typy:

 1. štandardné
 2. s časovačom (T)
 3. guľôčkovými ložiskami (LL)
 4. s časovačom a regulatorom vlhkosti (T-HSC)
 5. pasivným infračerveným snímačom (PIR)
 6. a dalším vybavením.

Navrhnite si správny ventilátor do malých miestností krok za krokom

1. Radiálny alebo axiálny ventilátor

 • Axiálny ventilátor je vhodný do miestností, kde je vzduch vyfukovaný do vonkajšieho prostredia cez stenu, okno alebo krátke potrubie bez odbočiek, bez zahnutia a s malým prevýšením.

 • Radiálny ventilátor je ideány do bytov, pre výfuk do stúpačiek, do dlhšieho potrubia rozvodmi a ohybmiRadiálne ventilátory poskytujú vysoký dostupný tlak, vďaka ktorému prekonajú výškové rozdiely a väčšie vzdialenosti. 

2. Spočítajte si objem miestnosti

 • spočítajte výšku x šírku x dĺžku= objem miestnosti v m³

3. Spočítajte výmeny vzduchu v miestnosti

 • Každa miestnosť potrebuje podľa svojho využitia rôzne množstvo výmen vzduchu (odsávanie pachov, pary, vlhkého, znečisteného vzduchu apod.).
 • Podľa tabuľky nižšie vyberte množstvo výmen vzduchu 

4. Spočítajte si potrebný vzduchový výkon (m³/h)

Vzduchové výkony nájdete v parametroch pri každom ventilátore!

5. Spočítajte približné tlakové straty

 • Na každý meter potrubia je tlaková strata cca 3 Pa.

 • Každý ohyb (90°) aleboT-kus a odbočka má tl. stratu 3 Pa.

 • Za mriežku, filter (ak sú nainštalované) je tl. strata 5 Pa.

 • Ak bývate v byte, počítajte tiež s dĺžkou stúpačky (ak nie je nainštalovaná samočinná hlavica)!

 • Váš ventilátor musí tlačiť vzduch nielen do stúpačky, ale tiež stúpačkou hore. Keď na to nebude mať silu (tlakový výkon Pa), stúpačka je zahltená a ventilátor bude neúčinný!  Preto do dlhého potrubia výrazne odporúčame radiálne ventilátory!

6. Čo znemaná krytie IP?

IP požiadavky

3. dodatok v 16. edícií IEE Wiring Regulations (predpisy pre káblové zapojenia) prišli do platnosti 15. apríla
2000. V dodatku sú vysvetlené zóny pre umiestnenie ventilátora a ochrana proti rôznemu vniknutiu.
Štandard má vplyv na:
1. Bezpečnosť produktu
2. Lokalizáciu produktu v miestnostiach kde môže prísť do styku s vlhkom a vodou.
 
IPXX
I – international (medzinárodný)
P – protection ratings (ohodnotenie ochrany)
X – 1. číslo: ochrana zariadenia proti vniknutiu pevných telies
X – 2. číslo: ochrana osôb (elektrická bezpečnosť)
 
X – 1.číslo
0- nechránené
1 – priemer › 50 mm
2 – priemer › 12,5 mm
3 – priemer › 2,5 mm
4 – priemer › 1,0 mm
5 – ochrana proti prachu
6 – maximálna nepriepustnosť prachových častíc
 
X – 2. číslo
0- nechránené
1 – vertikálne kvapkanie
2 – striekanie pod 15° od vertikály
3 – striekanie pod 60° od vertikály
4 – striekanie zo všetkých strán
5 – chránené pred nízkotlakovým prúdom vody zo všetkých strán
6 – chránené pred vysokotlakovým prúdom vody zo všetkých strán
7 – možnosť ponorenia do hĺbky od 15 cm do 1m
8 – možnosť dlhodobého ponorenia
 
Na dosiahnutie IP ohodnotenia prístroja sú potrebné štátne skúšky.
 
Testovanie IPX4
Na dosiahnutie ohodnotenia IPX4, je ventilátor vystavený striekaniu jemného prúdu vody zo všetkých strán po
dobu 10 min. za nepretržitého chodu. Po uplynutí desiatich minút sa ventilátor stále necháva v chode pričom sa
kontroluje vniknutie vody.
 
Testovanie IPX5
Ventilátor je vystavený prúdu vody počas jeho chodu po dobu troch minút. Na ventilátor sa strieka voda
hadicou zo všetkých strán. Objem vody je 12,5 litra za minútu. Po skúške sa odoberie kryt z ventilátora
a kontroluje sa vniknutie vody do týchto odkrytých častí.
 
                         IPX4                                                             IPX5
 

nenašli ste odpoveď? skúste na http://ask.fm/ECOtech prípadne položte otázku a mi Vám odpovieme...